'Οργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Η θητεία της Ε.Δ.Ε. λήγει τον Ιούνιο του 2021.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα οριστεί σύντομα.

Αποφάσεις συνεδριάσεων Ε.Δ.Ε.

  • 1η  συνδρίαση 6-6-2019