Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σειράς κατάταξης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Ανακοινώθηκε η σειρά κατάταξης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

Μπορείτε να δείτε τη σειρά κατάταξης εδώ.

Σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη του 6.5 αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης.

Κατάθεση ενστάσεων επί της βαθμολογίας αξιολόγησης μέχρι και τη Δευτέρα 12  Οκτωβρίου 2020.