Έναρξη του ιστότοπου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη του ιστότοπου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)  «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics» του Πολυτεχνείου Κρήτης