Ανακοινώθηκε ο πίνακας αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ.  περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 2ης/17-10...

Περισσότερα

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακδημαϊκό έτος 2019-20...

Περισσότερα

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη του ιστότοπου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)  «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied...

Περισσότερα